SKD – System Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu – system stworzony w celu kontroli i identyfikacji osób oraz zarządzania uprawnieniami dostępu do pomieszczeń lub wydzielonych stref w obiektach. Osoby posiadające uprawnienia do odpowiednich pomieszczeń mogą do nich wejść za pomocą pastylki, karty, kodu, odcisku palca itp.
Systemy kontroli dostępu monitoruje osoby wchodzące i wychodzące, rejestrując czas tych czynności oraz użytkownika.
SKD często zintegrowany jest z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN, Systemem Telewizji Dozorowej (Monitoringu) czy Systemem Sygnalizacji Pożaru SSP np. w sytuacji wystąpienia alarmu pożarowego Centrala SSP powinna wysterować „zdjęcie” napięcia z urządzeń kontrolujących np. drzwi oraz umożliwić ewakuację.

W skład Systemu Kontroli Dostępu wchodzą takie elementy jak:

Czytnik – weryfikuje dane i steruje dostępem. Dostęp może zostać przyznany poprzez:

  • kod wpisywany ręcznie na klawiaturze
  • karty RFID zbliżeniowe
  • karty magnetyczne
  • pastylki / breloki zbliżeniowe RFID
  • cechy biometryczne – linie papilarne itp.     

Centrala SKD – opcjonalny element systemu pozwalający na jego rozbudowę oraz zastosowanie bardziej zaawansowanych funkcji. Pozwala min. na integrację z innymi systemami, zastosowanie większej ilości elementów oraz możliwość zdalnego zarządzania systemem.

Zasilacz – zasilanie podstawowe powinno być wydzielone a jego zanik powinien być sygnalizowany. Zasilanie awaryjne powinno zapewnić co najmniej 72 godziny pracy na baterii.

Przycisk wyjścia – przycisk montowany wewnątrz pomieszczenia, do którego wymagany jest dostęp. Stosuje się również awaryjne przyciski wyjścia (najczęściej barwy zielonej z szybką, którą należy zbić), otwierające drzwi w sytuacji zagrożenia.

Kontaktron – czujnik elektromagnetyczny stosowany do monitorowania otwarcia drzwi. Rozłączenie styku z magnezem powoduje zanik pola elektromagnetycznego.

Elektrozaczep – zamek, którego zamknięcie i otwarcie kontroluje prąd elektryczny lub jego zanik. Standardowo, elektrozaczep funkcjonuje na zasadzie styku normalnie otwartego (NO – normal open). Są powszechnie stosowane w systemach kontroli dostępu lub prostych instalacjach domofononowych. Występują także elektrozaczepy rewersyjne, które otwierają się przy zaniku prądu.

Zwora elektromagnetyczna – jest rodzajem zamka który pozostaje zamknięty przez elektromagnes. Przyciąga on płytkę montowaną na skrzydle drzwi. Działa on na zasadzie (NC – normal closed). Zanik napięcia powoduje otwarcie drzwi..