SSWIN – System Sygnalizacji Włamania I Napadu


System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN jest jednym z najbardziej popularnych i najbardziej powszechnych systemów podnoszących poziom bezpieczeństwa.
Stosowany jest zarówno w dużych obiektach (galerie handlowe, zakłady przemysłowe) jak i w domach jednorodzinnych. System ma za zadanie udaremnić lub utrudnić włamanie lub inne czynności, których mogłyby się podjąć osoby niepowołane, poprzez zaalarmowanie oraz powiadomienie odpowiednich osób lub służb. SSWIN może zostać zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa np. (telewizją dozorową, kontrolą dostępu, SSP) co za pomocą odpowiednich sterowań może stworzyć skuteczny i efektywny system bezpieczeństwa. Elementy, których składa się system zawierają zabezpieczenia powiadamiające o próbie zniszczenia lub ingerencji w urządzenie.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu występuje zarówno w technologii przewodowej jak i bezprzewodowej. W zależności od producenta czy przeznaczenia SSWiN pozwalają na mobilną kontrolę i sterowanie systemem przy pomocy urządzeń przenośnych (telefony, tablety itp.).
SSWIN składa się z takich elementów jak:


Centrala – nadrzędny oraz najbardziej zaawansowany element systemu stanowiący „mózg” instalacji. Centrala zbiera informacje z pozostałych urządzeń, analizuje i na tej podstawie uruchamia odpowiednie funkcje np. alarmowanie czy sterowanie, w zależności jak została zaprogramowana.


Moduły sterownicze – pozwalają na sterowanie urządzeniami lub systemami zintegrowanymi z SSWIN

Urządzenia detekcyje:


Manipulator – urządzenie mające charakter wyniesionego panelu centrali alarmowej przeznaczone do obsługi przez użytkownika, wyposażone w wyświetlacz, klawiaturę oraz diody informujące o odpowiednich czynnościach lub uszkodzeniach.


Aktywna czujka podczerwieni – czujka działająca na zasadzie nadajnika i odbiornika na promienie podczerwone, która tworzy niewidoczną dla oka barierę. Jakiekolwiek przecięcie promieni podczerwonych poprzez przejście lub inną czynność skutkuje uruchomieniem się alarmu.
Czujka najczęściej wybierana do stosowania zewnętrznego.


Czujka mikrofalowa – czujka ruchu wysyłająca mikrofale wykrywa ruch wykorzystując odbite fale przez poruszający się obiekt. Zaletą czujki jest zatem wykrywanie ruchu praktycznie w każdą stronę. Ze względu na wykorzystywanie mikrofal, cechuje się większą odpornością na fałszywe alarmy spowodowane wzrostem temperatury w przeciwieństwie do czujek na promienie podczerwone.


Kontaktron – czujnik elektromagnetyczny stosowany do monitorowania otwarcia okna lub drzwi. Rozłączenie styku z magnezem poprzez otwarcie, wyważenie drwi lub okna powoduje zanik pola elektromagnetycznego.)
Czujka stłuczenia – czujka reagująca na dźwięk, pojawiający się przy zbiciu szkła.


Czujka PIR – czujka ruchu reagująca na „przemieszczające” się fale podczerwone.
Czujka wykrywa zmiany promieniowania w monitorowanej przez nią przestrzeni. Przechodzący człowiek „cieplejszy” niż otoczenie natychmiastowo wzbudzi alarm.


Czujka dualna – czujka wykorzystująca dwa rodzaje detekcji w jednym urządzeniu.
Najczęściej jest to detektor podczerwieni oraz detektor mikrofalowy. Czujki dualne (PIR + MW) umożliwiają dużo bardziej precyzyjne wykrycie niepowołanego obiektu oraz są odporniejsze na fałszywe alarmy.
Przycisk napadowy – dyskretny przycisk, którego naciśnięcie powoduje natychmiastowy alarm.


Sygnalizator – może wystąpić w wersji akustycznej lub akustyczno-optycznej oraz emitować sygnały świetlne i dźwiękowe po wzbudzeniu alarmu.